Výzkumný sektor

Ředitel výzkumného sektoru: prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek, DrSc., dr. h. c.
Asistentka ředitele: Jana Vilmannová

 

I. Sekce klimatických analýz a modelování

II. Sekce ekosystémových analýz

III. Sekce environmentálních účinků na terestrické ekosystémy

IV. Sekce humánních dimenzí dopadů globální změny

V. Sekce adaptivních a inovačních technik

VI. Sekce adaptačních strategií