Ing. Milan Fischer, Ph.D.

Foto
Pozice: Postdoktorand
Oddělení: Oddělení dopadů změny klimatu na agrosystémy
Oddělení: Oddělení toků látek a energie
Pracoviště:
MendelGlobe
Zemědělská 1665/1
Brno
613 00

Email: fischer.milan@gmail.com

Odborné zaměření

Hlavním tématem mého výzkumu je ekofyziologie bionergetických plodin se speciálním zaměřením na jejich vodní bilanci a vztahy mezi spotřebou vody a produkcí biomasy. Mimoto se ve své profesi specializuji na testování a aplikaci řady mikrometeorologických a ekofyziologických metod, včetně modelovaní, zaměřených na kvantifikaci toků v rámci systému půda-rostlina-atmosféra. V neposlední řadě se rovněž zabývám využitím metod dálkového průzkumu Země založených na měření povrchové teploty umožňující kvantifikaci evapotranspirace v zemědělsko-lesnické krajině. 

Vzdělání

2008 - 2012 Doktorát v oboru obecná produkce rostlinná na Ústavu agrosystémů a bioklimatologie (Disertační práce: Vodní bilance porostu rychle rostoucích dřevin)


2003 - 2008 Bakalářské a magisterské studium v oboru agroekologie na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně (Diplomová práce: Charakteristika dlouhodobé dynamiky obsahu humusu v ornici černozemě)


1999 - 2003 Gymnázium v Rožnově pod Radhoštěm

Profesní kariéra

Vědecko-výzkumný pracovník na North Carolina State University (Department of Forestry and Environmrental Resources (1.7.2014-30.6.2017)


Vědecko-výzkumný pracovník na CzechGlobe (Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. (od 1.1.2011)


Vědecko-výzkumný pracovník na Mendelově univerzitě v Brně (1.3.2009 - 30.9.2014)

Významné výzkumné pobyty a stipendia

Belgie, Antverpy, Universiteit Antwerpen, Ústav biologie, výzkumná skupina ekologie rostlin a vegetace vedená prof. Reinhartem Ceulemansem, celkem 8 týdnů během května a září 2010, března 2011, října 2013 a září 2014.


USA, North Carolina, Raleigh, North Carolina State University, Department of Forestry and Environmental Resources, laboratoř prof. Johna S. Kinga, celkem 9 týdnů v období 2012 až 2014, práce na exeprimentu zaměřeného na fyziologii, růst a spotřebu vody hybridních topolů.


Rakousko, Vídeň, BOKU, Institute of Meteorology, stáž pod vedením prof. Josefa Eitzingera v období říjen až prosinec 2010 (v rámci programu AKTION) a 2 krátké pobyty (celkem 6 dnů) v letech 2008 a 2009.

Stručná scientometrie

Celkem článků evidovaných v rejstříku informací o výsledcích: 23


Počet citovaných článků: 14


Počet citací  dle Web of Scinece: 139


Počet citací  dle Google Scholar: 235H-index dle Web of Scinece: 6


H-index dle Google Scholar: 8http://www.researcherid.com/rid/H-3996-2014


http://www.researchgate.net/profile/Milan_Fischer5 nejvýznamnějějších publikací za poslední 2 roky:


Domec, Jean-Christophe, Elissa Ashley, Milan Fischer, Asko Noormets, Jameson Boone, James C. Williamson, and John S. King. 2017. Productivity, Biomass Partitioning, and Energy Yield of Low-Input Short-Rotation American Sycamore (Platanus occidentalis L.) Grown on Marginal Land: Effects of Planting Density and Simulated Drought.  BioEnergy Research 10:903-914. doi: 10.1007/s12155-017-9852-5.


Fischer, M., A. M. Kelley, E. J. Ward, J. D. Boone, E. M. Ashley, J. C. Domec, J. C. Williamson, and J. S. King. 2017. A critical analysis of species selection and high vs. low-input silviculture on establishment success and early productivity of model short-rotation wood-energy cropping systems.  Biomass and Bioenergy 98:214-227. doi: 10.1016/j.biombioe.2017.01.027.


Fischer, Milan, Terenzio Zenone, Miroslav Trnka, Matěj Orság, Leonardo Montagnani, Eric J. Ward, Abhishek Mani Tripathi, Petr Hlavinka, Günther Seufert, Zdeněk Žalud, John S. King, and Reinhart Ceulemans. Water requirements of short rotation poplar coppice: Experimental and modelling analyses across Europe.  Agricultural and Forest Meteorology. doi: https://doi.org/10.1016/j.agrformet.2017.12.079.


Tian, Shiying, Julian F. Cacho, Mohamed A. Youssef, George M. Chescheir, Milan Fischer, Jami E. Nettles, and John S. King. 2017. Switchgrass growth and pine–switchgrass interactions in established intercropping systems.  GCB Bioenergy 9: 845–857. doi: 10.1111/gcbb.12381.


Trnka, Miroslav, Milan Fischer, Lenka Bartošová, Matěj Orság, Tomáš Kyncl, Reinhart Ceulemans, John King, and Ulf Büntgen. 2016. Potential and limitations of local tree ring records in estimating a priori the growth performance of short-rotation coppice plantations.  Biomass and Bioenergy 92:12-19. doi: 10.1016/j.biombioe.2016.05.026.