Ing. Milan Fischer, Ph.D.

Foto
Pozice: Postdoktorand
Oddělení: Oddělení dopadů změny klimatu na agrosystémy
Oddělení: Oddělení toků látek a energie
Pracoviště:
MendelGlobe
Zemědělská 1665/1
Brno
613 00

Email: fischer.milan@gmail.com

Odborné zaměření

Hlavním tématem mého výzkumu je ekofyziologie rychle rostoucích dřevin pěstovaných pro energetické využití se speciálním zaměřením na vodní bilanci a vztahy mezi spotřebou vody a produkcí biomasy.

Vzdělání

2008 - 2012 Doktorát v oboru obecná produkce rostlinná na Ústavu agrosystémů a bioklimatologie (Disertační práce: Vodní bilance porostu rychle rostoucích dřevin)


2003 - 2008 Bakalářské a magisterské studium v oboru agroekologie na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně (Diplomová práce: Charakteristika dlouhodobé dynamiky obsahu humusu v ornici černozemě)


1999 - 2003 Gymnázium v Rožnově pod Radhoštěm

Profesní kariéra

Vědecko-výzkumný pracovník na North Carolina State University (Department of Forestry and Environmrental Resources (1.7.2014-30.6.2017)


Vědecko-výzkumný pracovník na CzechGlobe (Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. (od 1.1.2011)


Vědecko-výzkumný pracovník na Mendelově univerzitě v Brně (1.3.2009 - 30.9.2014)

Významné výzkumné pobyty a stipendia

Belgie, Antverpy, Universiteit Antwerpen, Ústav biologie, výzkumná skupina ekologie rostlin a vegetace vedená prof. Reinhartem Ceulemansem, celkem 8 týdnů během května a září 2010, března 2011, října 2013 a září 2014.


USA, North Carolina, Raleigh, North Carolina State University, Department of Forestry and Environmental Resources, laboratoř prof. Johna S. Kinga, celkem 9 týdnů v období 2012 až 2014, práce na exeprimentu zaměřeného na fyziologii, růst a spotřebu vody hybridních topolů.


Rakousko, Vídeň, BOKU, Institute of Meteorology, stáž pod vedením prof. Josefa Eitzingera v období říjen až prosinec 2010 (v rámci programu AKTION) a 2 krátké pobyty (celkem 6 dnů) v letech 2008 a 2009.

Stručná scientometrie

Celkem článků evidovaných v rejstříku informací o výsledcích: 22


Počet citovaných článků: 14


Počet citací: 133


H-index: 6http://www.researcherid.com/rid/H-3996-2014


http://www.researchgate.net/profile/Milan_Fischer