Projects

project search

To search for projects, fill in at least one form field.
Use diacritics in form below.

Released
  
 

Last 10 projects

C3Surf

Provider: European Centre for Medium-Range Weather Forecasts
Project duration: April 2017 - March 2021
Keywords: All participants in the consortium contributing to the development and delivery of the service have a history of (FP7/H2020-funded) projects aimed at the preparation of consistent, quality-checked time series of in-situ observations, including gridded products and climate indices based on these observations. They have a track record of productive international collaboration within EU funded projects, some of which were explicitly preparing for the Copernicus services targeted in this tender. The participating meteorological services are all active members of EUMETNET, and have extensive experience in both climate research as well as the provision of operational climate services. The proposal is led by EIG EUMETNET and is composed of 6 of its members, the Czech Academy of Sciences (GCRI) and the University of East Anglia as shown in the Table 1.1.. The participants have been chosen for their complementarity, skills and track records.
Annotation of project:
All participants in the consortium contributing to the development and delivery of the service have a history of (FP7/H2020-funded) projects aimed at the preparation of consistent, quality-checked time series of in-situ observations, including gridded products and climate indices based on these observations. They have a track record of productive international collaboration within EU funded projects, some of which were explicitly preparing for the Copernicus services targeted in this tender. The participating meteorological services are all active members of EUMETNET, and have extensive experience in both climate research as well as the provision of operational climate services. The proposal is led by EIG EUMETNET and is composed of 6 of its members, the Czech Academy of Sciences (GCRI) and the University of East Anglia as shown in the Table 1.1.. The participants have been chosen for their complementarity, skills and track records.

ACTRIS-CZ RI

Provider: Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Another participant in the project: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Project duration: July 2017 - June 2021
Keywords: výzkumná infrastruktura, znečištění ovzduší, Košetice-Křešín u Pacova
Detail of project in RVVI: RVVI
Annotation of project:
Projekt ACTRIS se soustředí na vznik a osud atmosférických aerosolů spolu s jejich potencionálními vlivy na klimatické jevy a znečištění ovzduší spojených se sloučeninami vázanými na jejich matrici. Toho bude dosaženo modernizací výzkumné infrastruktury Sdružená stanice Košetice-Křešín u Pacova na nejnovější vědeckou úroveň ve spolupráci s ACTRIS ESFRI. Výzkumné programy zahrnují studium pozemních a vertikálně rozlišených vlastností aerosolů a na ně vázaných emergentních organických polutantů. Fyzická realizace

Prognosis, indications of risk and prevention of wildfires and in the context of the current state of knowledge of climate change and conditions

Provider: Ministerstvo vnitra
Coordinating recipient: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Another participant in the project: IFER - Ústav pro výzkum lesních ekosystémů, s.r.o.
Another participant in the project: Český hydrometeorologický ústav
Project duration: May 2017 - April 2020
Keywords: požáry, přírodní prostředí, prognoza, rizika
Detail of project in RVVI: RVVI
Annotation of project:
Přírodní požáry (v terminologii Hasičského záchraného sboru také požáry v přírodním prostředí) zahrnují primárně požáry lesních porostů, křovin a suché trávy. Tento termín v zásadě odpovídá termínu wildfires/bushfires a jde o termín, který zahrnuje všechny nekontrolované, volně se šířící požáry ve výše popsaném prostředí. Pro účely této nabídky (dále jen projektu) budeme tímto termínem rozumět nejen požáry, které vzplály volně v přírodě (např. účinky blesků), ale také požáry, které byly založeny člověkem, ať již úmyslně nebo v důsledku nezodpovědného jednání. Do prognózy, indikace rizika a prevence vzniku budou zahrnuty lesní porosty, louky a pastviny, a s ohledem na jejich dominantní zastoupení v krajině i porosty polních plodin.

Stress and Productivity Assessment of Coniferous Forests (SPACeF): Mapping biochemical and biophysical indicators with airborne hyperspectral and chlorophyll fluorescence sensors

Provider: Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Recipient: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Project duration: July 2017 - December 2019
Keywords: Airborne remote sensing; FLIS; G-LiHT; Imaging spectroscopy; Hyperspectral; Fluorescence; Coniferous forests; Chlorophyll content; LAI; fAPAR
Detail of project in RVVI: RVVI
Annotation of project:
The main project objective is to develop image-based processing methods for retrieval of biochemical and biophysical indicators suitable for mapping forest stress symptoms and productivity changes using airborne imaging spectroscopy data and radiative transfer modelling. The targeted indicators are leaf chlorophyll a+b content (Cab), leaf area index (LAI), fraction of absorbed photosynthetically active radiation (fAPAR) and chlorophyll fluorescence emission (F). The processing chains should have the same theoretical and computational bases, they will be, however, customized to the Czech airborne remote sensing facility FLIS (Flying Laboratory of Imaging Spectroscopy operated by ÚVGZ) and its American equivalent G-LiHT (Goddard’s LiDAR, Hyperspectral & Thermal Imager operated by NASA GSFC). Methods for retrieval of forest biochemical and biophysical indicators will be based on the inversion of spectral databases simulated by forest radiative transfer models (DART) in combination with machine learning methods (e.g. support vector regressions). The method will be developed and tested on datasets consisting of high resolution airborne imaging spectroscopy data and ancillary field validation data that will be consolidated for coniferous forest stands in the Czech Republic and the USA.

Doctoral School - Applied and Behavioral Studies

Provider: Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Recipient: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Another participant in the project: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Project duration: June 2017 - September 2022
Keywords: aplikovaná ekonomie; behaviorální ekonomie; behaviorální studia; RIA; LIA; didaktika; státní správa; regulace; doktorský program; enviromentální ekonomie; nová institucionální ekonomie; behaviorální obrat; státní zásahy; volný trh; akreditace; ekonomie veřejného sektoru; prograsivní metody výuky; psychologie; sociologie, právo a ekonomie, new public management; smart strategie; aplikovaný výzkum
Detail of project in RVVI: RVVI
Annotation of project:
xxx

Red Edge Positioning Techniques for Earth Observation Optical Mission

Provider: European Space Agency
Recipient: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Project duration: July 2016 - April 2017
Keywords: xxx
Annotation of project:
The objective of this additional WP is to apply the algorithms developed during the baseline activity on real Sentinel-2 data.

Education, research and innovation of science and technical doctoral programmes on J. E. Purkyně Univerzity in Ústí n.L.

Provider: Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Another participant in the project: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Recipient: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Another participant in the project: Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.
Project duration: January 2017 - September 2022
Keywords: xxx
Annotation of project:
xxx

Radiation budget of the forests of Czech Republic: linking structure, albedo and productivity

Provider: Grantová agentura České republiky
Recipient: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Project duration: January 2017 - December 2019
Keywords: albedo;radiation budget;forest;species composition;solar radiation;phenology
Detail of project in RVVI: RVVI
Annotation of project:
Forests play an important role in the global carbon balance and energy exchange between Earth’s surface and the atmosphere. It is generally agreed that the forests acts as carbon sinks and the afforestation is considered as a vital tool to combat climate change. However some studies suggest that for coniferous forests the cooling effect of carbon fixation may be smaller than the warming effect due to their low albedo and that particularly the species conversion from broadleaved to lower albedo coniferous dominated stands causes net warming. In our project we target an important and timely scientific question – what is the relationship between forest structure, its albedo and productivity? We will take the benefit of extensive in-situ database of hundreds forest plots and empirical satellite observations to predict forest albedos in high spatialand temporal resolution and quantify the link between forest structures (e.g. species composition, volume of growing stock), its albedos and productivity during all phenological stages of forests.

Evolution of functional traits of alpine plants in temperate and tropical environments

Provider: Grantová agentura České republiky
Another participant in the project: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Recipient: Univerzita Karlova v Praze
Project duration: January 2017 - December 2019
Keywords: Andes; mathematical modelling; microclimate; phenology; pollination; resource allocation; RockyMts.;temperature resistance;
Detail of project in RVVI: RVVI
Annotation of project:
Plants inhabiting high mountains in the tropics are never covered by deep snow and subject to long periods of freezing temperatures like alpine plants in the temperate regions. The evolution of functional traits of plant groups that migrated from alpine areas in the temperate region to alpine areas in the tropics will be studied in terms of their responses to selective pressures of aseasonal tropical versus seasonal temperate climates. This study will involve research in three alpine regions, i.e., the equatorial Andes in Ecuador, subtropical Andes in Bolivia and the Rocky Mts. in the USA. We will study closely related species that occur in the three regions to test the predictions that tropical alpine plants have: i) narrower physiological tolerance of extreme temperatures, ii) leaves and flowers that have longer lifespans, iii) lower pollen deposition rates. Empirical data will be used to build a mathematical model of resource partitioning in alpine plants. The research will involve field observations and measurements along with analyses of the field samples in a laboratory.

Drought events in the Czech Republic and their causes

Provider: Grantová agentura České republiky
Another participant in the project: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Recipient: Masarykova univerzita
Another participant in the project: Univerzita Karlova v Praze
Another participant in the project: Český hydrometeorologický ústav
Project duration: January 2017 - December 2019
Keywords: drought;drought climatology;drought indices;drought reconstruction;spatio-temporal drought variability;forcings;atmospheric circulation;climate models;Czech Republic;Central Europe
Detail of project in RVVI: RVVI
Annotation of project:
Last decades of the 20th and beginning of the 21st centuries show significant increase in frequency and severity of droughts in the Czech Republic (CR). Their impacts on society and nature require a change in their study from descriptive paradigm to deeper understanding of the droughts occurrence with respect to their causes and identification of physical mechanisms. Of particular interest are the influences of climate forcings, their combined effects and final impacts due to atmospheric circulation. Analysis of droughts during past 515 years based on dendrochronological and documentary data, instrumental records and model simulations will findtheir typical features, forcings and their combinations contributing to delimitation of the onset, course, severity and end of the short-term, medium-term and long-term droughts. Mechanisms of detected drought predictors will be studied on past drought events. This will help to find and deeper understand physical mechanisms and links influencing droughts in the CR under the recent climate change.