Výběrová řízení

Veřejné zakázky

Volná místa

Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i., hledá pro plný zaměstnanecký úvazek na své pracoviště v Drásově u Brna. pracovníka/pracovnici na pozici laboratorní technik (kategorie samostaný technik, laborant):

Hlavní pracovní náplní uchazeče bude příprava a zajištění kultivací fotosyntetických mikroorganismů ve velkoobjemových fotobioreaktorech a práce v laboratoři.

Požadujeme:

 • VŠ vzdělání úrovně Mgr/Ing v oboru biotechnologie, přírodní vědy nebo chemie
 • Výhodou jsou zkušenosti s kultivacemi mikroorganismů, znalost práce s bioreaktory a technická zručnost
 • Dobrá znalost práce s výpočetní technikou
 • Schopnost samostatné laboratorní práce, včetně přípravy vědeckých experimentů
 • Komunikativní znalost anglického jazyka
 • Ochota učit se

Nabízíme:

 • Práce na špičkové výzkumné infrastruktuře
 • Zázemí silného a prestižního výzkumného ústavu
 • Možnost dalšího vzdělávání a profesního růstu

Bližší informace podá RNDr. Kateřina Sukačová (sukacova.k@czechglobe.cz)

Kontakt:

Životopisy a motivační dopisy zasílejte do 12.7. 2017 na adresu: jobs@czechglobe.cz


Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. hledá  Vedoucího laboratoře dálkového průzkumu Země

Ústav výzkumu globální změny AV ČR (CzechGlobe), evropské centrum excellence, hledá odborníka na pozici vedoucího laboratoře optického dálkového průzkumu Země přirozených a antropogenních ekosystémů.

CzechGlobe laboratoř dálkového průzkumu Země dobře etablovaná vědecká skupina, která se zaměřuje především na  dálkový průzkum vegetace s výhledem k mezivědním překryvům směrem k ekosystémovým funkcím. Je to skupina erudovaných mladých dynamických vědců (http://www.czechglobe.cz/cs/struktura-ustavu/vyzkumny-sektor/ii-sekce-ekosystemovych-analyz/#odpz ), která má k dispozici vlastní letecký nosič vybavený obrazovými spektroradiometry operujícími ve viditelných, blízkých a středních infračervených vlnových délkách, letecký a pozemní laserové LiDAR systémy a další moderní laboratorní vybavení (více informací viz. http://www.czechglobe.cz/cs/o-nas/prvky-infrastruktury/ ).

Požadujeme:

 • PhD v oblasti pasivního anebo aktivního dálkového průzkumu Země
 • Aktivní znalost moderních metod a zařízeni pro dálkový průzkum
 • Dokladované schopnosti v získávaní a vedení vědeckých projektů
 • Pravidelná publikační aktivita v odborných vědeckých časopisech
 • Mezinárodní vědecké kontakty
 • Zkušenosti s vedením vědeckého týmu

Uvítáme:

 • Multidisciplinární přístup propojující dálkový průzkum Země s dalšími vědeckými obory (rostlinná fyziologie, fenotypologie, metabolomika, měření uhlíkových toků metodou vířivé kovariance a další)
 • Zkušenost v počítačovém modelování (např. modely přenosu záření, nebo dynamické globální modely vegetace)
 • Praktické zkušenosti s organizací leteckých a doprovodných pozemních měřících kampaní

Nabízíme:

 • Příležitost kreativního rozvoje základní vědy
 • Vedení plně etablované výzkumné skupiny dálkového průzkumu
 • Moderní letecké, pozemní a laboratorní přístrojové vybavení
 • Flexibilní pracovní doba
 • Možnosti dalšího kariérového rozvoje

Bližší informace podá Dr. Zbyněk Malenovský (malenovsky.z@czechglobe.cz).

V případě zájmu zašlete Vaše odborné vědecké CV společně s motivačním dopisem a návrhem strategie řízení laboratoře (maximálně pět A4 stran) do 31. července 2017 na emailovou adresu: jobs@czechglobe.cz (předmět emailu: „ Vedoucí DPZ“).


Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i., hledá pro celý nebo částečný zaměstnanecký úvazek pro své brněnské pracoviště odborného pracovníka se zaměřením na atmosférickou chemii a fyziku

Pracovní náplní bude studium atmosférických aerosolů a vyhodnocení získaných dat z dlouhodobých atmosférických experimentů realizovaných na Národní atmosférické observatoři Košetice.

Požadované odborné schopnosti:

 • Podstatné: vzdělání minimálně úrovně Ing./Mgr. v chemickém, fyzikálním, klimatologickém oboru, zkušenost se studiem  atmosférických procesů se zaměřením na znečištění atmosféry, atmosférické aerosoly, schopnost práce a údržby aerosolových přístrojů a zkušenosti s metodami validace a vyhodnocování získaných experimentálních dat pomocí vícerozměrných statistických metod a analýzy časových řad, písemná i ústní komunikace v anglickém jazyce min. na úrovni B, schopnost porozumění chemické a meteorologické povaze dat.
 • Vhodné: schopnost samostatného odborného publikování

Požadované osobní schopnosti:

 • Ochota vzdělávat se
 • Spolehlivost v plnění zadaných úkolů
 • Schopnost samostatně řešit problémy, aktivně navrhovat nové postupy
 • Schopnost komunikace v multidisciplinárním týmu
 • Časovou flexibilitu

Nabízíme:

 • Práci na plný úvazek s vybavením a daty ze špičkové výzkumné infrastruktury mezinárodního významu
 • Zapojení do řešení mezinárodních výzkumných projektů
 • Práci v příjemném kolektivu
 • Dobré finanční ohodnocení
 • Možnost dalšího vzdělávání

Kontakt: Životopisy a motivační dopisy zasílejte do 30.6.2017 na jobs@czechglobe.cz, předmět emailu je „AEROSOLY“.


Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i., hledá pro celý nebo částečný zaměstnanecký úvazek pro své brněnské pracoviště odborného pracovníka se zaměřením na statistiku a vyhodnocování dat z atmosférických měření.

Pracovní náplní bude zpracování, validace, statistické vyhodnocení (časové řady, studium časové a prostorové variability, vícerozměrná statistika apod.) a vizualizace dat měřených na Národní atmosférické observatoři Košetice. Vyhodnocení dat bude zahrnovat práci s velkými datovými soubory chemického, meteorologického a klimatologického charakteru ve vysokém časovém rozlišení z několika výškových hladin měření.

Požadované odborné schopnosti:

 • Podstatné: vzdělání minimálně úrovně Ing./Mgr. v matematickém, statistickém, meteorologickém, klimatologickém či chemickém oboru, zkušenost se zpracováním dat pomocí vícerozměrných statistických metod, zkušenosti s metodami analýzy časových řad, znalost práce v prostředí R, MATLAB nebo obdobném softwaru, písemná i ústní komunikace v anglickém jazyce min. na úrovni B, schopnost porozumění chemické a meteorologické povaze dat.
 • Vhodné: schopnost samostatného odborného publikování

Požadované osobní schopnosti:

 • Ochota vzdělávat se
 • Spolehlivost v plnění zadaných úkolů
 • Schopnost samostatně řešit problémy, aktivně navrhovat nové postupy
 • Schopnost komunikace v multidisciplinárním týmu
 • Časovou flexibilitu

Nabízíme:

 • Práci na datech ze špičkové výzkumné infrastruktury mezinárodního významu
 • Zapojení do řešení mezinárodních výzkumných projektů
 • Práci v příjemném kolektivu
 • Dobré finanční ohodnocení
 • Možnost dalšího vzdělávání
 • Možnost navýšení úvazku a nabídnutí postdoktorské pozice na ústavu v případě dobrých pracovních výsledků

Kontakt: Životopisy a motivační dopisy zasílejte do 30.6.2017 na jobs@czechglobe.cz, předmět emailu je „STATISTIKA“.


Ředitel Ústavu výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i., VYPISUJE KONKURZ na místo vedoucího pro následující vědecké týmy:

 • Oddělení analýzy proměnlivosti a změn klimatu
 • Oddělení klimatického modelování
 • Oddělení dopadů změny klimatu na agrosystémy
 • Oddělení atmosférických toků a dálkového transportu látek
 • Oddělení toků látek a energie
 • Oddělení výzkumu biodiverzity
 • Oddělení biogeochemických a hydrologických cyklů
 • Laboratoř ekologické fyziologie rostlin
 • Laboratoř metabolomiky a izotopových analýz
 • Oddělení vodního provozu, tvorby a alokace biomasy
 • Oddělení společenského rozměru globální změny
 • Oddělení ukládání uhlíku v krajině
 • Oddělení adaptivních biotechnologií

Požadované vlastnosti a znalosti

 • VŠ vzdělání v příslušném oboru
 • Vědecká kvalifikace minimálně PhD
 • Vědecká produktivnost – publikace, vedení projektů
 • Aktivní znalost anglického jazyka
 • Schopnost vést PhD studenta
 • Morální bezúhonnost a schopnost tvořivého vedení týmu

Kontakt: Životopisy a motivační dopisy zasílejte do 30.6.2017 na jobs@czechglobe.cz, předmět emailu je „ VEDOUCÍ VT“.