Výběrová řízení

Veřejné zakázky

Volná místa

Ústav výzkumu globální změny AV ČR v.v.i. hledá do svého brněnského vědeckého týmu Sekce klimatických analýz a modelování v rámci projektu SustES posilu na pozici vědeckého pracovníka  (pracovní úvazek 0,6).

Požadovaný profil:

Základní formální předpoklady:

 • dokončené VŠ vzdělání v oblasti klimatologie či fyzické geografie
 • titul Ph.D. se zaměřením na klimatologii či historickou klimatologii ve vztahu k zemědělství či lesnictví
 • autorství či spoluautorství nejméně 5 vědeckých prací v impaktovaných časopisech
 • bezúhonnost

Základní předpoklady:

 • anglický jazyk slovem i písmem
 • německý jazyk písmem
 • další jazykové znalosti výhodou
 • výborná znalost programů MS Office, ArcGIS, STATISTICA
 • schopnost samostatné práce
 • schopnost týmové práce
 • kritické myšlení
 • flexibilita

Odborné předpoklady:

Splnění níže uvedených podmínek

 • praxe v oblasti klimatologického nebo bioklimatologického výzkumu;
 • znalost/zkušenost s analýzami v sektoru environmentálních věd
 • zkušenost s vedením přípravy vědeckých studií

Náplň práce:

Analýza a syntéza poznatků pro přípravu vědeckých publikací v oblasti sucha, dopadů změny klimatu a adaptaci na ně.

Pokud vás pracovní náplň zaujala a splňujete alespoň z větší části dané požadavky, neváhejte zasílat své strukturované životopisy na adresu jobs@czechglobe.cz  a to do 28.9.2018.  Vybrané uchazeče budeme informovat. Předpokládané datum nástupu je 1.10. 2018.


Ústav výzkumu globální změny Akademie věd ČR, v. v. i., hledá pracovníka na pozici technický pracovník pro kontrolu a údržbu meteorologických stanic v rámci monitoringu sucha v ČR (http://www.intersucho.cz)

Hledáme:

 • spolehlivého, pečlivého, zodpovědného a samostatného kolegu, se zájmem o meteorologii a přírodní vědy.

Popis práce:

bude zodpovědný a bude zajišťovat:

 • za dlouhodobý provoz vědecké měřící infrastruktury (zejména meteorologických stanic) od fáze instalace, přes pravidelné kontroly, údržbu a realizaci jednodušší opravy, vedení dokumentace a správu naměřených dat
 • komunikaci s dodavatelem měřící techniky ve věcech servisních úkonů, oprav a objednávek
 • technické práce zajišťující chod vědeckého týmu
 • výrobu specializovaných čidel

Požadujeme:

 • středoškolské/VoŠ/vysokoškolské vzdělání (elektrotechnika, programování, geografie, agronomie či lesnictví výhodou)
 • aktivní řidič, řidičský průkaz B podmínkou
 • zkušenost s prací s měřicí technikou výhodou
 • vyhláška č. 50/78 výhodou
 • pokročilá schopnost práce s MS Office (Excel) či jinými softwary pro správu dat
 • ochota cestovat (stanice se nachází jak na území ČR, tak i Rakouska)
 • anglický jazyk, alespoň písmem (samostatné studium manuálu přístrojů v angličtině)
 • dobrý zdravotní stav
 • pečlivost, ochota se učit nové postupy, důraz na detail, schopnost improvizace, schopnost samostatného plánování a řešení problémů

Nabízíme:

 • zajímavou práci s moderní, precizní měřicí technikou v zázemí pracoviště akademie věd ČR
 • příjemný pracovní kolektiv
 • vysokou míru autonomie při práci
 • možnost cestovat

ÚVGZ je veřejná výzkumná instituce, evropské centrum excelence zkoumající pomocí nejmodernějších postupů a přístrojového vybavení probíhající globální změnu a její dopad na atmosféru, biosféru a lidskou společnost. Předmětem výzkumu jsou zejména vývoj klimatu a jeho budoucí scénáře, uhlíkový cyklus a dopady měnících se podmínek na produkci a biologickou rozmanitost ekosystémů a dopady na rozvoj a chování společnosti. Přihlášky se strukturovaným odborným životopisem, motivačním dopisem a kopií dokladu o ukončeném vzdělání zasílejte na emailovou adresu - jobs@czechglobe.cz (v předmětu emailu uveďte název pozice) do 30.9.2018. Nástup – říjen 2018.


Ústav výzkumu globální změny Akademie věd ČR, v. v. i., hledá pracovníka na pozici doktorand/vědecký pracovník pro analýzu radiálního přírůstu dřevin v měnících se podmínkách prostředí

Hlavní pracovní náplň uchazeče bude výzkumná a publikační činnost v rámci Oddělení xylogeneze a tvorby biomasy, Ústavu výzkumu globální změny, AV ČR v.v.i. Téma výzkumných aktivit bude analýza strategie růstu dřevin se zaměřením na monitoring radiálního přírůstu kmene, hrubých kořenů a kosterních větví páskovými dendrometry – stanovení dynamiky růstu v rámci dne, odlišení růstových a vlhkostních objemových změn kmene, interpretace tvorby dřeva na úrovni jednotlivých orgánů. Hodnocení produkčních limitů stromu, identifikace nástup stresu, jako chybějícího rozhodujícího podkladu pro lokalizaci výskytu aktuálního stresu v lesních ekosystémech.

Co požadujeme:

 • schopnost samostatně pracovat
 • řidičský průkaz skupiny B
 • vysokoškolské vzdělání v oboru lesnictví nebo ekologie
 • praxe na pozici vědeckého pracovníka
 • znalost přístrojů používaných při automatickém měření objemových změn kmene
 • schopnost publikování dat v časopisech s IF
 • schopnost práce ve výškách
 • časovou flexibilitu

Náplň práce:

 • vyhodnocení objemových změn kmene a jejich časových řad
 • publikování výsledků ve vědeckých časopisech
 • syntéza objemových změn kmene s mikroklimatickými podmínkami a růstovými procesy jednotlivých dřevin na ekosystémových stanicích
 • detekce nástupu stresových podmínek pomocí analýzy objemové změny kmene
 • komunikace v rámci vědeckého týmu

Co nabízíme:

 • práce na částečný úvazek – 0,1; nástup od 1.10. 2018
 • práce v mladém kolektivu
 • flexibilní pracovní doba

ÚVGZ je veřejná výzkumná instituce, evropské centrum excelence zkoumající pomocí nejmodernějších postupů a přístrojového vybavení probíhající globální změnu a její dopad na atmosféru, biosféru a lidskou společnost. Předmětem výzkumu jsou zejména vývoj klimatu a jeho budoucí scénáře, uhlíkový cyklus a dopady měnících se podmínek na produkci a biologickou rozmanitost ekosystémů a dopady na rozvoj a chování společnosti.

Přihlášky se strukturovaným odborným životopisem, motivačním dopisem a kopií dokladu o ukončeném vzdělání zasílejte na emailovou adresu - jobs@czechglobe.cz (v předmětu emailu uveďte název pozice) do 30.9.2018.


Ústav výzkumu globální změny Akademie věd ČR, v. v. i., hledá pracovníka na 0,2   úvazku na pozici odborný pracovník vývoje a výzkumu.

Hlavní pracovní náplní uchazeče bude výzkumná a publikační činnost v rámci Oddělení ukládání uhlíku v krajině, Ústavu výzkumu globální změny, Akademie věd ČR v.v.i., s cílem studovat vliv klimatické změny na smrkové ekosystémy.

Požadované předpoklady:

 1. Vysokoškolské vzdělání, případně i probíhající doktorské studium, vztahující se zaměřením k některému z následujících oborů: ekologie, botanika, lesní inženýrství.
 2. Schopnost samostatné vědecké práce, včetně publikování v impaktovaných časopisech.
 3. Znalost statistiky a  práce s výpočetní technikou na úrovni obvyklé pro pozici výzkumného pracovníka.
 4. Aktivní znalost anglického jazyka.

Vítané odborné znalosti a schopnosti:

 1. Zkušenosti s hodnocením stavu lesa a terénním mapováním.
 2. Znalosti základních či pokročilejších statistických metod.

Nabízíme:

 1. Kreativní výzkumná práce, možnost seberealizace v rámci výzkumu v ČR i v zahraničí.
 2. Možnost dalšího kariérního a profesního postupu.
 3. Zázemí silného a prestižního výzkumného ústavu.
 4. Možnost odborných stáží na zahraničních pracovištích.

Přijetí se uskuteční na základě konkurzu:

 • výběrové řízení bude ukončeno 21. září 2018
 • předpokládaný nástup – od 1.10.  2018

Přihláška musí obsahovat:

 • Motivační dopis ( v anglickém jazyce) doplněný o charakteristiku výzkumných témat, kterými se žadatel(ka) hodlá zabývat,
 • strukturovaný odborný životopis (včetně kontaktních údajů) s přehledem odborné praxe a publikační činností,
 • příklady 3 nejvýznamnějších publikací či závěrečných prací za posledních 5 let (alespoň jeden v elektronické formě),
 • kopie dokladů o vzdělání.

Přihlášku s požadovanými dokumenty zasílejte na e-mailovou adresu jobs@czechglobe.cz popř. poštou na adresu:

Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.,
doc. RNDr. Pavel Cudlín, CSc.
Lipová 1789/9, 370 05 České Budějovice
Bližší informace:   na tel.: 604 272215

Přihlášení uchazeči budou vyrozuměni e-mailem nebo telefonicky.

Do druhé fáze výběrového řízení postoupí pouze uchazeči, kteří splní požadované kvalifikační předpoklady.


Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. hledá Serverového junior administrátora

Požadujeme:

 • alespoň základní znalost správy serverů a práce centOS 7. Tím to sice začne, ale rozhodně to nebude vše. Budete tvořit a spravovat servery na pokročilé úrovni a řešit i další projekty v rámci podpory vědy.
 • Budete spravovat a monitorovat IT infrastrukturu.
 • Svěříme vám nastavení systémů, takže očekáváme, že umíte vzít zodpovědnost do vlastních rukou.
 • Dostanete na starost správu zejména Linuxových serverů.  
 • Výhodou je, že dostanete při práci velkou svobodu, takže se můžete leccos naučit a vyzkoušet.

Nabízíme:

 • Pohodovou a neformální atmosféru.
 • Hlavní pracovní poměr.
 • Plat odpovídající odvedené práci.
 • Flexibilní pracovní dobu.
 • Práci v brněnské kanceláři, případně částečný home office.
 • Stravenky a další firemní benefity.
 • Za všechno dostanete obrovské množství jak platonických, tak někdy i neplatonických „pochval“. 
 • Dostanete od nás firemní mobil a notebook.
 • Dáme Vám prostor realizovat své nápady, dál se vzdělávat a rozvíjet.

Czechglobe je Ústav výzkumu globální změny AV ČR s dlouholetou tradicí a stabilním zázemím. Mimo jiné se dozvíte: 

Jak je to teda s tím globálním oteplováním?
Proč nepít teplou vodu z kohoutku?
Proč je hloupost otevírat okna v místnosti abyste pustili dovnitř kyslík?

Prosím, zašlete strukturovaný životopis s motivačním dopisem na e-mail hebelka.v@czechglobe.cz do 30.9.2018.

Kontakt:

Ing. Vladimír Hebelka Ph.D.
Vedoucí IT oddělení

Mobil: +420 773 072 092
Email: hebelka.v@czechglobe.cz

Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Bělidla 986/4a, Brno, 603 00


Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. hledá asistenta pro výzkum vodní bilance rostlin

Pracovní místo je volné od léta 2018 

Jedná se o pozici odborného pracovníka výzkumu a vývoje pro měření toků vody kmenem (sap flow) tepelnými metodami. Pracovník bude jezdit do terénu na naše stanice, bude instalovat, udržovat v chodu a sbírat data z měřicích systémů. Dále se bude podílet na zpracování naměřených dat a jejich analýzách. V případě zájmu je možné doktorské studium na téma vodního provozu rostlin.  

Hledáme:

 • Absolventa VŠ biologického, nebo ekologického oboru
 • Zájem o rostlinnou fysiologii, ekologii, atmosférické procesy, ekofyziologii, zvláště pak vodní provoz rostlin.
 • Alespoň základní znalosti zpracování dat na počítači, znalost statistického software (ideálně „R“).
 • Komunikační znalos anglického jazyka.
 • Schopnost pracovat v interdisciplinárním mezinárodním týmu s vědci a techniky.
 • Řidičský průkaz (osobní vozidla) – schopnost samostatných výjezdů na terénní pracoviště v rámci ČR.

Nabízíme:

 • Kreativní práci, seberealizaci, možnost odborného růstu (studium Ph.D.)
 • Práci s nejmodernějšími přístroji
 • Práci v přátelském mezinárodním kolektivu
 • Dobré finanční ohodnocení

Pozice je otevřena do naplnění

Prosím, zašlete váš strukturovaný životopis, motivační dopis emailem (s hlavičkou „plant water relations – assistant“) na adresu  jobs@czechglobe.cz. Pokud možno, přidejte také kontakt na osobu schopnou podat reference.