Odkazy

14. Konference experimentální biologie rostlin a 13. Dny studentů experimentální biologie rostlin

Akademie věd České republiky (http://www.avcr.cz)

Fenologické Fáze   http://www.fenofaze.cz/cz/o-fenologii/

Grantová agentura České republiky (http://www.gacr.cz/)

Historické simulace globálního modelu (ftp://paleo.czechglobe.cz - anonymní přihlášení)

Informační platforma pro kulturní krajinu (http://www.krajinnasit.cz/)

Integrovaný systém sledování sucha (http://www.intersucho.cz/ )

Klimatická změna (http://www.klimatickazmena.cz/ )

Letecká data CzechGlobe

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (http://www.msmt.cz/)

Ministerstvo životního prostředí (http://www.mzp.cz/)

Národní agentura pro zemědělský výzkum (http://www.nazv.cz/cz/)

Rada pro výzkum, vývoj a inovace (http://www.vyzkum.cz/)

Regionální kontaktní organizace jižní Čechy (http://www.rko-era.cz/)

Technologická agentura České republiky (http://www.tacr.cz/)

 

Videa