Ing. Markéta Wimmerová

Foto
Pozice: doktorand
Oddělení: Oddělení dopadů změny klimatu na agrosystémy
Pracoviště:
MendelGlobe
Zemědělská 1665/1
Brno
613 00

Email: wimmerova.m@czechglobe.cz

Vzdělání

září 2015 - zahájení doktorského typu studia v oboru Aplikovaná bioklimatologie (Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta - Ústav agrosystémů a bioklimatologie)


červen 2015 - ukončení magisterského studia v oboru Agroekologie (Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta)


červen 2012 - ukončení bakalářského studia v oboru Socioekonomický a environmentální rozvoj regionů (Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií)


Profesní kariéra

říjen 2015–dosud - zaměstnanec Ústavu výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. v Brně, Oddělení dopadů změny klimatu na agrosystémyzáří 2015–dosud - studentka doktorského typu studia - obor Aplikovaná bioklimatologie (Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta, Ústav agrosystémů a bioklimatologie)

Stručná scientometrie

Hlaváčová, M., Klem, K., Rapantová, B., Novotná, K., Urban, O., Hlavinka, P., Smutná, P., Horáková, V., Škarpa, P., Pohanková, E., Wimmerová, M., Orság, M., Jurečka, F., Trnka, M. 2018. Interactive effects of high temperature and drought stress during stem elongation, anthesis and early grain filling on the yield formation and photosynthesis of winter wheat. Field Crops Research, 221: 182-195.


Wimmerová, M., Hlavinka, P., Pohanková, E., Kersebaum, K. C., Trnka, M., Klem, K., Žalud, Z., 2018. Is crop growth model able to reproduce drought stress caused by rain-out shelters above winter wheat? Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 66(1): 0225–0233.


Wimmerova, M., Hlavinka, P., Fischer, M., Trnka, M., Zalud., Z., Pohankova, E. 2017. Effect of artificially induced drought on growth and productivity of selected crops within field experiment in Bohemian-Moravian highlands. In Proceedings of 24th International PhD Students Conference MendelNet 2017. November 8-9, Brno: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta, pp. 169-173. ISBN 978-80-7509-529-9.


Wimmerová, M., Hlavinka, P., Pohanková, E., Orság, M., Žalud, Z., Trnka M. 2017. The importance of the snow cover consiceration within water balance and crops growth modeling. In Šiška et al. Procceedings of International Scietific Conference -  Snow-an ecological phenomenon. September 19-21,  Smolenice, Slovensko


Hlavinka, P., Olesen, J. E., Kersebaum, K. C., Trnka, M., Pohankova, E., Stella, T., Ferrise, R., Moriondo, M., Hoogenbom, G., Vakhtang, S., Nendel, C., Wimmerová, M., Topaj, A., Mededev, S., Ventrella, D., Ruis-Ramos, M., Sánchez, A. R., Takáč, J., Patil, R. H., Öztürk, I., Hoffmann, M., Gobin, A., Rötter, R. P. 2017. Modelling long term effects of cropping and managements systems on soil organic matter, C/N dynamics and crop growth. FACCE MACSUR Reports10, 1-3.


Trnka, M., Hlavinka, P., Wimmerová, M., Pohanková, E., Rötter, R., Olesen, J. E., Kersebaum, K. C., Semenov, M. 2017. Paper on model responses to selected adverse weather conditions. FACCE MACSUR Reports10, 1-2.


Wimmerová, M., Pohanková, E., Kersebaum, K. C., Trnka M., Žalud, Z., Hlavinka, P. 2016 Assessing the Impact of Drought Stress on Winter Wheat Canopy by Hermes Crop Growth Model. In Proceedings of 23th International PhD Students Conference MendelNet 2016. November 9 and 10, Brno: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta, pp. 189–194. ISBN 978-80-7509-443-8.