Ing. Markéta Wimmerová

Foto
Pozice: doktorand
Oddělení: Oddělení dopadů změny klimatu na agrosystémy
Pracoviště:
MendelGlobe
Zemědělská 1665/1
Brno
613 00

Email: wimmerova.m@czechglobe.cz

Vzdělání

září 2015 - zahájení doktorského typu studia v oboru Aplikovaná bioklimatologie (Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta - Ústav agrosystémů a bioklimatologie)


červen 2015 - ukončení magisterského studia v oboru Agroekologie (Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta)


červen 2012 - ukončení bakalářského studia v oboru Socioekonomický a environmentální rozvoj regionů (Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií)


Profesní kariéra

říjen 2015–dosud - zaměstnanec Ústavu výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. v Brně, Oddělení dopadů změny klimatu na agrosystémyzáří 2015–dosud - studentka doktorského typu studia - obor Aplikovaná bioklimatologie (Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta, Ústav agrosystémů a bioklimatologie)