Ing. Vojtěch Lukas, Ph.D.

Foto
Pozice: Postdoktorand
Oddělení: Oddělení dopadů změny klimatu na agrosystémy
Pracoviště:
MendelGlobe
Zemědělská 1665/1
Brno
613 00

Email: lukas.v@czechglobe.cz

Odborné zaměření

Precizní zemědělství, využití dálkového průzkumu pro mapování půdy a vegetace, spektrální charakteristiky rostlin, analýza obrazu, digitální mapování půdy; hodnocení prostorové variability půdy a porostů; zpracování a analýza dat v geografických informačních systémech (GIS), faremní informační systémy (FMIS)

Vzdělání

2003 - 2010 – Ph.D. studium na AF MENDELU, obor Fytotechnika


1998 - 2003 – Magisterské studium na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně, obor Všeobecné zemědělství


Profesní kariéra

2015 - současnost - vědecký pracovník na Ústavu Výzkumu Globální Změny AV ČR , v.v.i.


2012 – současnost - Akademický pracovník - odborný asistent na MENDELU, Ústav agrosystémů a bioklimatologie


2006 - Terénní pracovník evropského monitorovacího projektu LUCAS 2006 (2 měsíce), Luxspace, Lucembursko


2005 – 2012 - vědecko-výzkumný pracovník na MENDELU, Ústav agrosystémů a bioklimatologie

Stručná scientometrie

https://www.researchgate.net/profile/Vojtech_Lukas