Ing. Matěj Orság, Ph.D.

Foto
Pozice: Postdoc vědecký pracovník
Oddělení: Oddělení dopadů změny klimatu na agrosystémy
Pracoviště:
MendelGlobe
Zemědělská 1665/1
Brno
613 00

Email: orsag.matej@gmail.com

Odborné zaměření

Výzkum v oblasti mikrometeorologie a zemědělského výzkumu. Hlavní zaměření na měření a výpočet toků vody ze zemědělské krajiny (výpar), v různých prostorových měřítcích (měření transpiračního toku dřevin, eddy covariance, metoda Bowenova poměru a energetické bilance). Správa, analýza, interpretace a publikování vědeckých výsledků. Technická podpora pro servis a údržbu meteorologických stanic a jiné vědecké infrastruktury na experimentálních lokalitách v ČR a Rakousku.

Vzdělání

2017 - PhD., na Mendelově univerzitě v Brně, obor Obecná produkce rostlinná, Název disertační práce: Agrometeorologické aspekty růstu a vývoje rychle rostoucích rostlin, školitel: prof. Mgr. Ing. Miroslav Trnka, PhD.


2009 - Ing., obor Agroekologie, Mendelova univerzita v Brně


2006 - Bc., obor Agroekologie, Mendelova univerzita v Brně

Profesní kariéra

2017 - doposud - postdoc výzkumník na Czecglobe, v rámci skupiny VT3


2011 - 2017 - doktorand / technik na Czecglobe, v rámci skupiny VT3


2010 - doposud - vědecko výzkumný pracovník / technik na Mendelově univerzitě v Brně.

Ocenění

2011 - 1. místo za prezentaci na konferenci MendelNet, kategorie Biologie rostlin


2012 - 2. místo za prezentaci na konferenci MendelNet, kategorie Biologie rostlin


2013 - Director's award na konferenci Global Change and Resilience

Významné výzkumné pobyty a stipendia

2015 - 2 týdenní stáž a přednáška v centru excelence PLECO (Plant & Vegetation Ecology) na univerzitě v Antverpách, Antverpy, Belgie


2012 - stipendium projektu AKTION - řešitel - 3 měsíční výzkumné stipendium na univerzitě BOKU, Vídeň, Rakousko


2012 - 2014 - USA, North Carolina State University, 5 pobytů v celkové délce 3 měsíce, Raleigh, NC, USA


2007 - 2008 - 10 měs. stipendium Erasmus, UPV Valencia, Španělsko

Stručná scientometrie

k lednu 2018:


h-index dle WOS/GoogleScholar: 2 / 3

počet publikací na WOS celkem: 18

počet citací dle WOS/GoogleScholar: 30 / 46

https://www.researchgate.net/profile/Matej_Orsag


nejlepší publikace:


Orság, M., Fischer, M., Tripathi, A., M., Žalud, Z., Trnka, M. (2018). "Sensitivity of short rotation poplar coppice biomass productivity to the throughfall reduction – Estimating future drought impacts." Biomass and Bioenergy 109: 182-189.


odkaz na přímé stažení: https://authors.elsevier.com/a/1WMie_LtqvB4AH


Fischer, M., Zenone, T., Trnka, M., Orság, M., Montagnani, L., Ward, E. J., Tripathi, A., M., Hlavinka, P., Seufert, G., Žalud, Z., King, J., S., Ceulemans, R. (2017). "Water requirements of short rotation poplar coppice: Experimental and modelling analyses across Europe." Agricultural and Forest Meteorology, v tisku. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168192317304860


Trnka, M., Fischer, M., Bartošová, L., Orság, M., Kyncl, T., Ceulemans, R., King, J., S., Büntgen, U. (2016). "Potential and limitations of local tree ring records in estimating a priori the growth performance of short-rotation coppice plantations." Biomass and Bioenergy 92: 12-19. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0961953416301805


Orság, M., Fischer, M., Trnka, M., Tripathi, A., M., Žalud, Z. (2013). "Transpiration of poplar based short rotation coppice under drought stress." Acta Horticulturae 991: 231-237. http://www.actahort.org/books/991/991_28.htm

Hlavinka, P., Trnka, M., Kersebaum, K. C., Čermák, P., Pohanková, E., Orság, M., Pokorný, E., Fischer, M., Brtnický, M., Žalud, Z. (2013). "Modelling of yields and soil nitrogen dynamics for crop rotations by HERMES under different climate and soil conditions in the Czech Republic." Journal of Agricultural Science 152(02): 188-204. https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/S0021859612001001