Ing. Matěj Orság, Ph.D.

Foto
Pozice: Postdoc výzkumník / technik
Oddělení: Oddělení dopadů změny klimatu na agrosystémy
Pracoviště:
MendelGlobe
Zemědělská 1665/1
Brno
613 00

Email: orsag.matej@gmail.com

Odborné zaměření

Měření a výpočet vodní bilance agroekosystémů (eddy covariance, Bowen ratio energy balance method), měření transpiračního proudu (heat dissipation method), rychle rostoucí dřeviny obecně, ekofyziologická měření od úrovně listu na úroveň porostu, návrh a realizace terénních experimentů. Servis a údržba meteorologických stanic.

Vzdělání

2017 - PhD., na Mendelově univerzitě v Brně, obor Obecná produkce rostlinná, Název disertační práce: Agrometeorologické aspekty růstu a vývoje rychle rostoucích rostlin, školitel: prof. Mgr. Ing. Miroslav Trnka, PhD.


2009 - Ing., obor Agroekologie, Mendelova univerzita v Brně


2011 - doposud - výzkumník a technik na Czecglobe v rámci skupiny VT3

Ocenění

2011 - 1. místo za prezentaci na konferenci MendelNet, kategorie Biologie rostlin


2012 - 2. místo za prezentaci na konferenci MendelNet, kategorie Biologie rostlin


2013 - Director's award na konferenci Global Change and Resilience

Významné výzkumné pobyty a stipendia

2012 - stipendium projektu AKTION - řešitel - 3 měsíční výzkumné stipendium na univerzitě BOKU, Vídeň, Rakousko


2012 - 2014 - USA, North Carolina State University, 5 pobytů v celkové délce 3 měsíce, Raleigh, NC, USA


2015 - 2 týdenní stáž na centru excelence PLECO (Plant & Vegetation Ecology) na univerzitě v Antverpách, Antverpy, Belgie

Stručná scientometrie

https://www.researchgate.net/profile/Matej_Orsag