Doc. Ing. Petr Hlavinka, Ph.D.

Foto
Pozice: postdoktorand
Oddělení: Oddělení dopadů změny klimatu na agrosystémy
Pracoviště:
MendelGlobe
Zemědělská 1665/1
Brno
613 00

Email: phlavinka@centrum.cz

Odborné zaměření

Agrometeorologie, využití růstových modelů, modelování vodní bilance, hodnocení stresu suchem, dopady změny klimatu na růst a vývoj rostlin, interakce v rámci systému půda-klima-rostliny, dálkový průzkum

Vzdělání

2000 - 2005  Mendelova univerzita v Brně - obor: Agroekologie (titul Ing.; prospěl s vyznamenáním)


2005 - 2008  Ph.D. student, Ústav agrosystémů a bioklimatologie, Mendelova univerzita v Brně

Profesní kariéra

2006 - 2017  odborný asistent na Ústavu agrosystémů a bioklimatologie, Mendelova univerzita v Brně


2017 - dosud docent na  Ústavu agrosystémů a bioklimatologie, Mendelova univerzita v Brně


2011 - dosud  vědecký pracovník v rámci Ústavu výzkumu globální změny AV CR, v.v.i.

Ocenění

Visegrad Group Academies - Young Researcher Award 2013 (Agricultural Sciences)

Významné výzkumné pobyty a stipendia

BOKU University Vienna (5 měsíců 2006 a 5 měsíců 2007)


INRA France (1 týden v roce 2006)


ZALF Germany  - Leibniz Centre for Agricultural Landscape Research (1 týden v roce 2009)


National Drought Mitigation Centre, Lincoln, Nebraska (od roku 2011 několik pobytů)


University of Georgia, USA - Decision Support System for Agrotechnology Transfer Workshop (jeden týden v roce 2013)

Stručná scientometrie

počet prací v časopisech s IF: 40


počet prací v jiných vědeckých časopisech: 6


počet citací (bez autocitací): 773


H index (WoS): 16