Ing. Eva Pohanková

Foto
Pozice: Technik
Oddělení: Oddělení dopadů změny klimatu na agrosystémy
Pracoviště:
MendelGlobe
Zemědělská 1665/1
Brno
613 00

Email: eva.pohankova@seznam.cz

Odborné zaměření

Polní pokusy v Domanínku a práce s růstovými modely


Tématem disertační práce je Modelování růstu a vývoje ječmene jarního

Vzdělání

2006 – 2011: Ing.: Mendelova zemědělská a lesnická Univerzita v Brně (obor: Agroekologie)


2011-dosud: Ph.D. student na Ústavu agrosystémů a bioklimatologie, MENDELU

Profesní kariéra

2011-dosud: Ph.D. student na Ústavu agrosystémů a bioklimatologie, MENDELUV rámci disertační práce kalibruji a validuji vybrané růstové modely pro podmínky Čerské republiky.

Stručná scientometrie

Pohanková, Eva -- Hlavinka, Petr -- Takáč, Jozef -- Žalud, Zdeněk --Trnka, Miroslav, Calibration and validation of the crop growth model DAISY for spring barley in the Czech Republic, Acta Universitatis - předběžne zařazeno pro zpracování do č. 5/2014Pohanková, Eva -- Trnka, Miroslav -- Hlavinka, Petr -- Takáč, Jozef -- Žalud, Zdeněk, Calibration of the crop growth models for winter wheat. In ŠKARPA, P. -- RYANT, P. -- CERKAL, R. -- POLÁK, O. -- KOVÁRNÍK, J. MendelNet 2013 - Proceedings of International PhD Students Conference. 1. vyd. Faculty of Agronomy: Mendel University in Brno, Zemedelska 1, 613 00 Brno, Czech Republic, 2013, s. 130--135. ISBN 978-80-7375-908-7Pohanková, Eva -- Trnka, Miroslav -- Hlavinka, Petr -- Takáč, Jozef -- Kersebaum, Kurt Christian -- Žalud, Zdeněk, Comparison of DAISY and HERMES crop growth models for winter wheat and spring barley in Czech-Moravian Highlands. In ŠIŠKA, B. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Bioklima 2013. 1. vyd. 2013, ISBN 978-80-552-1066-7Pohanková, Eva -- Trnka, Miroslav -- Hlavinka, Petr -- Takáč, Jozef -- Kersebaum, Kurt Christian -- Orság, Matěj -- Fischer, Milan -- Pokorný, Eduard -- Žalud, Zdeněk, Calibration of the selected crop growth models for spring barley. In MendelNet 2012 - Proceedings of International Ph.D. Students Conference. 1. vyd. Brno, Czech Republic: Mendel University in Brno, Faculty of Agronomy, 2012, s. 35. ISBN 978-80-7375-656-7