4. setkání partnerů projektu DriDanube


Ve dnech 10. – 12. října 2018 se v Bukurešti uskutečnilo 4. setkání partnerů projektu DriDanube.  Cílem tohoto projektu je zvýšit kapacitu podunajského regionu řešit rizika spojená se suchem a jeho očekávaným výsledkem je zlepšit reakci na mimořádné situace týkající se sucha a spolupráci mezi provozními a rozhodovacími orgány v dunajském regionu na národní i regionální úrovni.

Součástí programu 4. setkání byla také prezentace týmu CzechGlobe. Monika Bláhová, Jiří Jakubínský a Kristina Trávníčková partnerům představili výstupy za poslední období a zapojili se do diskuze o možném pokračování spolupráce. 


Projekt DriDanube je spolufinancován Evropskou unií (ERDF, IPA)

Leták DriDanube

Leták_DriDanube.jpg